UMÝVACIA LINKA LAP

Model LAP – zariadenie typu „prejazd cez“ pre dosiahnutie vyšších výkonov.

 

 • najvhodnejšie riešenie umývania množstva autobusov
 • hlavným znakom je schopnosť nepretržitého umývania vozidiel je plne automatická
 • semafor na vstupnej strane zariadenia umožňuje vodičovi autobusu prejazd cez zariadenie, ktoré prostredníctvom fotobuniek zisťujúcich prítomnosť vozidla automaticky spustí umývanie kefy sú riadené softvérovým programom
 • štandartný model LAP obsahuje 4 vertikálne kefy
 • voliteľné možnosti:
 • 1 alebo 2 horizontálne kefy pre umývanie autobusov
 • dokonalý sušiaci systém, / ofuk/ / 4 oscilujúce venilátory
 • vchný rám so systémom ofuk na výstupe
 • 2 bočné výkonné ventilátory pre ofuk bočných okien

 


Špecifikácie zariadenia LAP

 

 • el. motory pre otáčanie vertikálnych kief: 1,5kW každý

 • el. motor pre otáčanie horizontálnej kefy: 1,5kW každý

 • 4 el. motory poháňajúce oscilujúci sušiaci systém, montovaný na vrchnom ráme: 4,0kW každý

 • 2 vodné čerpadlá pre napájanie kief vodou, chem. produktom a oplach: 2,2kW každé

 • 1 vodné čerpadlo pre napájanie čerstvou vodou: 2,2kW

 • 1 vodné čerpadlo pre napájanie recyklovanou vodou: 2,2kW

 • vstupný detergentový oblúk

 • bočné panelové kefy (voliteľné)

 • voskovací oblúk

 • sada 4 vertikálnych kief

 • 1 alebo 2 horizobtálne kefy ( voliteľné)

 • oblúk pre osmotickú vodu

 • vrchný sušiaci systém a (voliteľný) bočný sušiaci systém pre sušenie okien

 • sada trysiek pre recyklovanú vodu

 • PLC riedenie sprejovania vody a chem. produktov (umývací cyklus)

 

 

POTREBUJETE SA PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS

darner@darner.sk

0918 100 312

ZMLUVNÍ PARTNERI

KONTAKTUJTE NÁS

0918 100 312

darner@darner.sk

error: Tento obsah je chránený