SYSTÉMY NA ODSÁVANIE ODPADOVÉHO OLEJA

Pneumatické extraktory na odpadový olej firmy Flexbimec sú dvojakého typu: prenosné , alebo fixné s upevnením na stenu.

 

1.) Technické črty prenosných nádrží: extraktory sú vybavené sondami.

 

Vysávanie oleja sa uskutočňuje prostredníctvom zariadenia Venturi, ktoré umožňuje extrakciu kvapaliny. Možná je aj extrakcia prostredníctvom vzduchom poháňaného piestu, alebo rotačného, či elektrického čerpadla.

Na vypudenie oleja do objemnej skladovacej nádrže –keď je prenosná nádrž plná – použite stlačený vzduch. Je tiež možné inštalovať pneumatické čerpadlá ( montáž na stenu), aby sa urýchlilo satie odpadového oleja z prenosnej nádrže do objemnej skladovacej nádrže.

 

2.) Fixné extraktory s montážou na stenu vykonávajú satie priamo z motora do objemnej skladovacej nádrže.

 

Tento systém, používaný vo väčších dielňach a predajniach áut, má množstvo výhod:

 • nie sú potrebné prenosné nádrže, ktoré môžu obmedziť pracovný priestor operátora
 • uľahčuje sa výmena oleja, ktorá pozostáva len z extrakcie odpadového oleja z motora, ostatné operácie sú plne automatické

 

Elektro- pneumatické ventily regulujú automatické procedúry nasledovne:

 • depresia 24 lit suda za účelom umožnenia extrakcie kvapaliny
 • naplnenie 24 lit nádrže
 • prívod stlačeného vzduchu do 24 lit nádrže, čím sa umožní vypudzovanie oleja do objemnej skladovacej nádrže.

 

Mobilné odsávacie zariadenia na odpadový olej

 

Jednotky na vypúšťanie odpadového oleja s lievikom, max. prac. výška 1,7m. Pneumatické odsávanie oleja z nádrže hadicou s ohnutou koncovkou.

Odsávanie môže byť vylepšené prostredníctvom vzduchového čerpadla mod. 2044 alebo 2046 (viď vzduchom poháňané čerpadlá). Čerpadlo sa môže pripojiť k vyprázdňovacej zátke nádrže, za účelom transferu odpadového oleja do objemnej skladovacej nádrže.

Kapacita nádrže: 90 lit
Max. vyprázd. kapacita: 80 lit
Dĺžka vypúšťacej hadice: 1,6m
Bezpečn. ventil kalibr. max. 0,5 bar
Použitie stlačeného vzduchu pre automatické vyprázdňovanie zbernej nádrže.

 

Art.3181/E

Kapacita odsávacieho zariadenia na odpadový lej 80 lit so zbernou misou z ocele (s náterom), -v pravom uhle- s kapacitou 10 lit. Štandartný model Art.3179, na požiadanie 3181/E.

Art.3181

Kapacita odsávacieho zariadenia na odpadový lej 80 lit so zbernou misou z ocele (s náterom) s kapacitou 10 lit.

Art.3179

Odsávacie zariadenie s kapacitou 80 lit so širokým oceľovým lievikom s kapacitou 10 lit. Široká koruna s možnosťou pripojenia na okraje lievika zväčšuje priestor odtokovej misy, čím zamedzuje možnosť ošplechu.

Art.3299

Široká koruna s možnosťou pripojenia na okraje lievika zväčšuje priestor odtokovej misy.

 

4920
4920
3181/E
3181
4960
4960
3179
3299

 

Súpravy na vypúšťanie odpadového oleja a nemrznúcej kvapaliny

 

Art.3293

Odtokový kit na odpadový lej, montáž na stenu. Pozostáva z 30 lit. zbernej misky a rozťahovacieho ramena.

Art.3275

Misa z ocele (s náterom) – kapacita 30 lit, s trubicou O 28mm.

Art.3290

Misa z ocele (s náterom) – kapacita 10 lit, s trubicou O 28mm

Art.3244

Vypúšťací kit pre montáž na stenu. Obsahuje 10lit. misku s otočným ramenom a vzduchom poháňaným čerpadlom model 2046 (1:1) pre satie odpadového oleja. V prípade potreby, aby kvapalina prekonala veľkú vzdialenosť, doporučujeme čerpadlo model 2046 (2:1).

Art.3292

Vypúšťací kit pre montáž na stenu skladajúci sa z 10lit oválnej misky a rozťahovacieho ramena. Štandartný model s oválnou miskou Art.3290, na požiadanie s trojuholníkovou miskou.

 

4920
4920
4920
3293
3275
3290
4960
4960
 
3244
3292
 

 

Technické údaje

 

Kód
3275
3290
3292
3293
3244
Max. výška
70 cm
70
53
53
53
Výška misy
36 cm
20
20
36
20
Váha
5 kg
5
9
12,5
20
Dĺžka misy
39,5 cm
50
50
39,5
50
Šírka misy
35 cm
28
28
35
28
Kapacita misy
30 lit
10
10
30
10

 

Vyprázdňujúca odpadová nádoba na kolieskach (alebo rolujúca) na vyprázdňovanie zvyškov tekutín z vozidiel. Ak chcete opäť naplniť tekutiny môžete pripojiť piestové pneumatické čerpadlo mod. 2044, 2046, alebo rotačné čerpadlo mod. 3246.

 

Art.3185

Vypúšťacia nádrž pre olej na kolieskach s rúčkou, kapacita 50 lit.

Art.3186

Vypúšťacia nádrž pre olej , kap. 50lit.

Art.3188

Reverzný kit.

Art.3189

Reverzný kit.

Art.3254

Vyprázdňujúci kit, skladajúci sa z mod.3185 a mod.3246.

Art.3021

Výmenník oleja na kolieskach s rotačným čerpadlom z nerezu Art.1058 na satie prostriedku proti zamŕzaniu a iných kvapalín.

Art.3246

Kit na čerpanie oleja a prostriedku proti zamŕzaniu skladajúci sa z: pneumatického čerpadla Art.1058, regulátora tlaku s kohútikom, flexibilných trubíc a pištole 2105 s montážou na nádrž 3185-3186.

 

4920
4920
4920
3185
3186
3188
4920
4920
4920
3254
3189
3246

Sacie systémy na odpadový olej s montážou na stenu

 

Pneumatické čerpadlá na satie odpadového oleja s montážou na stenu so sondami. Sú schopné satia až do vzdialenosti 4 metrov. Dostupné v štandartnej verzii 3099 a „Tapir“ verzii 3096 pre väčšiu kapacitu satia. Avšak čas satia závisí od vnútorného priemeru sondy. Olej je potom vypúšťaný hadicou dlhou 1,6m do skladovacej nádrže.

Kapacita satia: 0,6 lit/min, sonda 5mm
1,6 lit/min, sonda 8mm
Doporučujeme satie pri teplote oleja 60-80oC.

 

Art.30993099

Sací systém so vzduchovým čerpadlom Art.2047 a pripojením na stenu.

 

 

3096Art.3096

Sací systém so vzduchovým čerpadlom Art.2017 a pripojením na stenu.

 

 

 

Prenosné vyprázdňovacie zariadenia na odpadový olej

 

Plošiny s vypúšťacími nádržkami na odpadový olej na kolieskach, vhodné pre 60 a 180kg sudy. jednoduché sudy pre uskladňovanie použitého oleja bez príslušenstva na vyprázdňovanie.
V prípade transferu použitého oleja do veľkých skladovacích nádrží doporučujeme použiť pneumatické čerpadlo Art.2047.

 

Art.3177

Vozík vhodný pre 60kg sudy s oceľovou nádržkou (s náterom)s kapacitou 10lit.

Art.3178

Vozík vhodný pre 180kg sudy s oceľovou nádržkou (s náterom) s kapacitou 10lit.

 

3177
3177
3177
3178

 

Pneumatické extraktory na odpadový olej

 

Zariadenie pre výmenu motorového oleja so sondou upevnenou v sedle nádrže motorového oleja.

Všetky modely sú vybavené kompletným kitom sond vhodným vymieňať olej vo všetkých druhoch áut. Koniec sacej hadice má priemer 16mm, ktorý má byť pripevnený v sedle kontroly hladiny oleja áut typu Mercedes a VW.

Za účelom získania čo najlepších pracovných podmienok doporučujeme vypúšťanie pri teplote oleja 60-80oC.

Za účelom stlačenia pripojte stlačený vzduch 8-10bar.
Po natlakovaní zariadenie pracuje nezávisle.
Max. stlačenie 0,8 bar.
Spotreba vzduchu 200lit/min.
Kapacita satia: 0,6 lit/min, sonda 5mm
1,6 lit/min, sonda 8mm

 

Art.3080

Nádrž s kolieskami, kapacita 80lit.

Art.3024

Nádrž s kolieskami, kapacita 24lit., manuálne vypúšťanie.
– je najmenšia – špecifická hlavne pre malé dielne.

 

Zariadenie pre výmenu motorového oleja so sondou upevnenou v sedle nádrže motorového oleja.

Všetky modely sú vybavené kompletným kitom sond vhodným vymieňať olej vo všetkých druhoch áut. Koniec sacej hadice má priemer 16mm, ktorý má byť pripevnený v sedle kontroly hladiny oleja áut typu Mercedes a VW.

Za účelom získania čo najlepších pracovných podmienok doporučujeme vypúšťanie pri teplote oleja 60-80oC.

Za účelom stlačenia pripojte stlačený vzduch 8-10bar. Čas stlačenia 4 min.
Po natlakovaní zariadenie pracuje nezávisle.
Max. stlačenie 0,8 bar.
Spotreba vzduchu 200lit/min.
Kapacita satia: 0,6 lit/min, sonda 5mm
1,6 lit/min, sonda 8mm
Vyprázdňovanie nádrží ovládané vzduchom.

Pre lepšiu vizuálnu kontrolu hladiny oleja pre modeli s kontrolnou komorou, je možné vnútorné čistenie komory.

 

Art.3090

Nádrž s kolieskami s kapacitou 90lit s kontrolnou komorou s kapacitou 10lit.

Art.3027WS

Nádrž s kolieskami s kapacitou 24lit s kontrolnou komorou s kapacitou 6,5lit. a vyprázdňovaním nádrže vzduchom.

 

4920
4920
3080
3024
4960
4960
3090
3027

 

Extraktory a vyprázdňovacie zariadenia na odpadový olej

3197, 3194

 

Dvoj-funkčné zariadenie na refundáciu a satie motorového oleja vhodnými sondami upevnenými v sedle nádrže motorového oleja.

Všetky modely sú vybavené kompletným kitom sond vhodným vymieňať olej vo všetkých druhoch áut. Koniec sacej hadice má priemer 16mm, ktorý má byť pripevnený v sedle kontroly hladiny oleja áut typu Mercedes a VW.

Za účelom získania čo najlepších pracovných podmienok doporučujeme vypúšťanie pri teplote oleja 60-80oC.

Za účelom stlačenia pripojte stlačený vzduch 8-10bar. Čas stlačenia 4 min.
Po natlakovaní zariadenie pracuje nezávisle.
Max. stlačenie 0,8 bar.
Spotreba vzduchu 200lit/min.
Kapacita satia: 0,6 lit/min, sonda 5mm
1,6 lit/min, sonda 8mm
3197Vyprázdňovanie nádrží ovládané vzduchom.

Pre lepšiu vizuálnu kontrolu hladiny oleja pre modeli s kontrolnou komorou, je možné vnútorné čistenie komory.

 

Art.3197

Nádrž s kolieskami s kapacitou 80lit s kontrolnou komorou s kapacitou 10lit. a zbernou nádržou s kapacitou 10lit. (z ocele s náterom).

Art.3194

Nádrž s kolieskami s kapacitou 80lit so zbernou nádržou s kapacitou 10lit. (z ocele s náterom).

 

 

3085, 3095

 

Dvojfunkčné zariadenie na refundáciu a satie motorového oleja vhodnými sondami upevnenými v sedle nádrže motorového oleja. Satie môže byť vykonávané pneumatickým čerpadlom, alebo Venturi systémom.

Všetky modely sú vybavené kompletným kitom sond vhodným vymieňať olej vo všetkých druhoch áut. Koniec sacej hadice má priemer 16mm, ktorý má byť pripevnený v sedle kontroly hladiny oleja áut typu Mercedes a VW.

Za účelom získania čo najlepších pracovných podmienok doporučujeme vypúšťanie pri teplote oleja 60-80oC.

Za účelom stlačenia pripojte stlačený vzduch 8-10bar. Čas stlačenia 4 min.
Po natlakovaní zariadenie pracuje nezávisle.
Max. stlačenie 0,8 bar.
Spotreba vzduchu 200lit/min.
Kapacita satia: 0,6 lit/min, sonda 5mm
1,6 lit/min, sonda 8mm
Vyprázdňovanie nádrží ovládané vzduchom.
Ventil kalibrovaný pri 0,5 baroch.

Pre lepšiu vizuálnu kontrolu hladiny oleja pre modeli s kontrolnou komorou, je možné vnútorné čistenie komory.

 

4920 4920
3095 3085

 

Art.3095

Nádrž s kolieskami s kapacitou 80lit s kontrolnou komorou s kapacitou 10lit. a zbernou nádržou s kapacitou 10lit. (z ocele s náterom) a čerpadlom model 2043.

Art.3085

Nádrž s kolieskami s kapacitou 80lit so zbernou nádržou s kapacitou 10lit. (z ocele s náterom) a čerpadlom model 2043.
Verzia s pneumatickým čerpadlom pre väčšiu kapacitu satia.

 

 

3190, 3182

 

Multi-funkčné zariadenia pre rôzny spôsob použitia: pre vyprázdňovanie odpadového mototového oleja odspodu, alebo satie sondami.

Všetky modely sú vybavené kompletným kitom sond vhodným vymieňať olej vo všetkých druhoch áut. Koniec sacej hadice má priemer 16mm, ktorý má byť pripevnený v sedle kontroly hladiny oleja áut typu Mercedes a VW.

Za účelom získania čo najlepších pracovných podmienok doporučujeme vypúšťanie pri teplote oleja 60-80oC.

Za účelom stlačenia pripojte stlačený vzduch 8-10bar. Čas stlačenia 4 min.
Po natlakovaní zariadenie pracuje nezávisle.
Max. stlačenie 0,8 bar.
Spotreba vzduchu 200lit/min.
Kapacita satia: 0,6 lit/min, sonda 5mm
1,6 lit/min, sonda 8mm
Vyprázdňovanie nádrží ovládané vzduchom.
Ventil kalibrovaný pri 0,5 baroch.

Pre lepšiu vizuálnu kontrolu hladiny oleja pre modeli s kontrolnou komorou, je možné vnútorné čistenie komory.

 

4920 4920
3190 3182

 

Art.3190

Nádrž s kolieskami s kapacitou 80lit s kontrolnou komorou s kapacitou 10lit. a nastaviteľným ramenom so zbernou nádržou s kapacitou 10lit.

Art.3182

Nádrž s kolieskami s kapacitou 80lit s nastaviteľným ramenom so zbernou nádržou s kapacitou 10lit.

 

 

3192, 3180

 

Zariadenie pre vyprázdňovanie odpadového motorového oleja odspodu a tiež satie sondami.
Ich veľká kapacita umožňuje použitie pre priemyselné vozidlá.

Všetky modely sú vybavené kompletným kitom sond vhodným vymieňať olej vo všetkých druhoch áut. Koniec sacej hadice má priemer 16mm, ktorý má byť pripevnený v sedle kontroly hladiny oleja áut typu Mercedes a VW.

Za účelom získania čo najlepších pracovných podmienok doporučujeme vypúšťanie pri teplote oleja 60-80oC.

Za účelom stlačenia pripojte stlačený vzduch 8-10bar. Čas stlačenia 4 min.
Po natlakovaní zariadenie pracuje nezávisle.
Max. stlačenie 0,8 bar.
Spotreba vzduchu 200lit/min.
Kapacita satia: 0,6 lit/min, sonda 5mm
1,6 lit/min, sonda 8mm
Vyprázdňovanie nádrží ovládané vzduchom.
Ventil kalibrovaný pri 0,5 baroch.

Pre lepšiu vizuálnu kontrolu hladiny oleja pre modeli s kontrolnou komorou, je možné vnútorné čistenie komory.

 

4920 4920
3192 3180

 

Art.3192

Nádrž s kolieskami s kapacitou 115lit s kontrolnou komorou s kapacitou 10lit. a nastaviteľným ramenom so zbernou nádržou s kapacitou 50lit.

Art.3180

Nádrž s kolieskami s kapacitou 115lit so zbernou nádržou s kapacitou 50lit.

 

 

Extraktory na odpadový olej „Oil Blitz“

 

Zariadenia fungujúce na princípe vzduchom poháňaného alebo el. prevod. čerpadla pre satie odpadového motorového oleja prostredníctvom vhodných sond fixovaných v sedle nádrže motorového oleja.

Všetky modely sú vybavené kompletným kitom sond vhodným vymieňať olej vo všetkých druhoch áut. Koniec sacej hadice má priemer 16mm, ktorý má byť pripevnený v sedle kontroly hladiny oleja áut typu Mercedes a VW.

Za účelom získania čo najlepších pracovných podmienok doporučujeme vypúšťanie pri teplote oleja 60-80oC.

Kapacita satia: 0,6 lit/min, sonda 5mm
1,6 lit/min, sonda 8mm

Techn. parametre čerpadla:
Rotačné prevod. čerpadlo poháňané motorom. Čerpadlo – bronz, motor- hliník a mosadz.

Dostupné sú aj nádrže na odpadový olej zodpovedajúce normám -viac info str. 106.

 

4920 4920 4920
3020 3012 6529

Art.3020

Extraktor motorového oleja skladajúci sa z rotačného čerpadla poháňaného vzduchom, vozíkom na kanistre, súpravou sond, adaptéra pre satie z olejovej nádrže a kanistra s kapac. 20lit.

Art.3012

Výmenník oleja, elektr. model 12V CC pre satie motorového oleja sondami alebo adaptérmi, ktoré majú byť vložené do nádrže vozidla.
Poznámka: za účelom dosiahnutia najlepšej kapacity satia je možné zmeniť otáčky čerpadla kalibráciou na el. regulátore.

Art. 6529

Napájanie 220V-12Vac, 50Hz.

 

Elektrické extraktory na odpadový olej

 

Zariadenia fungujúce prostredníctvom elektrického čerpadla 220V pre satie odpadového motorového oleja prostredníctvom vhodných sond fixovaných v sedle nádrže motorového oleja.

Všetky modely sú vybavené kompletným kitom sond vhodným vymieňať olej vo všetkých druhoch áut. Koniec sacej hadice má priemer 16mm, ktorý má byť pripevnený v sedle kontroly hladiny oleja áut typu Mercedes a VW.

Za účelom získania čo najlepších pracovných podmienok doporučujeme vypúšťanie pri teplote oleja 60-80oC.

Kapacita satia: 0,6 lit/min, sonda 5mm
1,6 lit/min, sonda 8mm

Techn. parametre čerpadla: 220V – 50Hz – P.0,7 HP

Extraktory sú zložené z dvojitého by-pass ventila a elektr. panela, ktoré umožňuúe fungovanie v obidvoch rotačných smeroch. Obzvlášť art. 3079 umožňuje extrahovať a znovu naplniť kvapalinu v mechan .komponentoch, ktoré sú určené na opravu.

 

Art.3072

Elektický extraktor 220V s inšpekčnou komorou s kapacitou 10 lit. a vypúšťacej nádrže s kapacitou 10 lit.

Art.3074

Ako je uvedené vyššie, ale bez vypúšťacej nádrže.

Art.3075

Ako je uvedené vyššie, ale bez priehľadnej inšpekčnej komory.

Art.3079

Elektrický olejový extraktor s 20 lit. kanistrom.

 

4920
4920
3072
3074
4960
4960
3075
3079

Pneumatické extraktory na odpadový olej

 

Príslušenstvo:

Art. 2122/5/6/8

Tvarovka vsuvka rýchlospojky pre pripojenie sond

Art.2130

Vhodná pre sondy umiestnené v motote. Typ MERCEDES

Art.2124

Vhodná pre sondy umiestnené v motote. Typ VOLKWAGEN

Art.2127

Mod. VOLKWAGEN posledné série.

Art.3482

Plastový kanister s kapacitou 20 lit

Art.2881

Plne vybavená plastová hadica vhodná pre satie, dĺžka 1,6 m.

Art.7194

Merač podtlaku O63 mm – s tlmičom nárazov.

 

 

Čistiaci systém

 

Flexbimec olejová výmenníky sú vybavené exkluzívnym systémom pre čistenie vnútornej strany nádob. Tento systém zabezpečuje ich priehľadnosť a tým vylučuje potrebu ich údržby.

Stopy oleja znemožňujú priehľadnosť transparentnej nádoby, čo spôsobuje nemožnosť kontroly množstva oleja po dlhšom používaní zariadenia.

V systéme firmy Flexbimec je možné sprejovať vnútro priehľadnej nádoby a tak odstrániť zvyšky oleja a nečistotu. V manuáli sú vysvetlené všetky fázy ako toto čistenie vykonať u všetkých zariadení s priehľadnou kontrolnou nádobou/komorou.

 

 

Centrálne systémy pre satie odpadového oleja

 

Tento systém je založený na dvojitej funkcii použitia 20 lit. nádrže a pozostáva z nasledovných krokov:

 1. krok: Satie prostredníctvom Venturi systému s manometr. tlakom 0,8 barov a satím na diaľku. Na požiadanie je možné namontovať navíjací bubon na hadicu (voliteľné).
 2. 8300krok: Napĺňanie 20lit. nádrže stlačeným vzduchom pri max. tlaku 2 bary za účelom vyprázdňovania oleja z potrubia do nádrže pre odpadový olej.

 

Art. 8300

Kompletne nový automatický, elektrický a vzduchom ovládaný sací systém vhodný pre montáž na stenu.
Automatická sacia a vyprázdňovacia procedúra.
Zariadenie: 1-24 l. nádrž, súprava pneumat. ventilov, elektron. kontrolná program. karta, napájanie 24/220V.

 

 

8300Art. 8307

Zariadenie zabraňujúce preplneniu zastaví napájanie stlačeného vzduchu a zatvárací ventil chráni pred preplnením.
Kit pozostáva:

 • senzor hladiny max. dĺžka 300mm
 • akustický alarm-svetlo
 • elektric.ventil na zastavenie prietoku
 • elektronická riadiaca karta
 • napájanie 220V-24V

 

Zariadenie na vypúšťanie brzdovej kvapaliny ovládané vzduchom s membránou

 

3406Nádrž ovládaná vzduchom, rozdelená na 2 objemové jednotky prostredníctvom elastickej gumenej membrány. Jedna časť pre plnenie oleja, druhá pre plnenie stlačeného vzduchu; ventil kalibrovaný pri 2 baroch max. Membrána zabraňuje miešanie oleja so vzduchom a taktiež zabraňuje vzniku emulzie.

 

Art. 3406

Zariadenie na vypúšťanie brzdovej kvap. vybavené 2 plastovými kanistrami a dvoma hadicami na vyprázdňovanie rastlinného oleja.

Art. 3481

Hadica na vyprázdňovania oleja.

Art. 3485

Plastový kanister.

Art. 3486

Lievik.

Art. 3487

Kanister pre plnenie olejom.

3495Art. 3488

Otočný ventil membrány.

Art. 4357

Vozík pre zariadenie.

Art. 3474-24

Zátka a prístroj.

Art. 3407

Kanvica s objemom 2 lit.

Art. 3495

Zariadenie na vypúšťanie brzdovej kvapaliny- kompletná súprava na kolieskach.

Art. 3491

Súprava zátok pre rôzne typy áut.

Art. 3492

Súprava zátok pre japonské autá.

Art. 3493

Súprava zátok pre iné autá.

Art. 3490

Súprava zátok pre autá a nákladné vozidlá, včetne univerzálnej zátky.

Art. 4357

Štvorkolesový vozík zariadenia na brzdovú kvapalinu pre zátky a príslušenstvo.

 

Zberné nádrže pre použitý olej a iné kvapaliny

 

Mod. 7009 – Nádrž na použitý olej, kapacita 260 l.
Mod. 7010 – Nádrž na použitý olej, kapacita 500 l.
Mod. 7011 – Nádrž na použitý olej, kapacita 1200 l.

 

70097010

POTREBUJETE SA PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS

darner@darner.sk

0918 100 312

ZMLUVNÍ PARTNERI

KONTAKTUJTE NÁS

0918 100 312

darner@darner.sk

error: Tento obsah je chránený