SACIE MOTORY

Priame motory

SY712034

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY712034 134 35 106 30 220-240 50/60 1000 1

1002311m

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
1002311M 130 38 144 30 230 50/60 1000 1

SY712030

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY712030 120 35 144 25 220-240 50/60 800 1
SY712010 130 40 144 30 220-240 50/60 1000 1

sy712011

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY712013 156 66 144 30 220-240 50/60 800 2
SY712028 151 66 144 25 220-240 50/60 1000 2
SY712011 156 66 144 30 220-240 50/60 1000 2
SY712017 164 66 144 38 220-240 50/60 1200 2
SY712015 164 66 144 38 220-240 50/60 1000 2
SY712031 156 66 144 30 110-115 50/60 1000 2

5002312m

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
5002312M 156 56 106 30 230 50/60 850 2
5052312M 156 56 106 30 230 50/60 1000 2

1022312m

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
1022312M 162 61 144 38 230 50/60 1000 2
1082312M 154 61 144 30 230 60 1000 2

sy712026

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY712026 190 90 144 38 220-240 50/60 1300 3


Periférne motory

sy711093

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY711093 137 50 144 25 220-240 50/60 1000 1

3052321m

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
3052321M 145 47 144 30 230 50/60 1000 1
s03891se s03890se sy711177au
SO3891SE SO3890SE
kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
 SY711022 167 69 144 30 220-240 50/60 1000 2
 SO3891SE 168 69 144 30 220-240 50/60 1000 2
 SY711300 167 69 144 30 110-115 60 1000 2
 SY711067 167 69 144 30 220-240 50/60 1000 2
 SY711251 162 69 144 30 220-240 50/60 1000 2
 SY711235 (A40) 175 66,5 144 38 220-240 50/60 1000 2
 SY711095 175 69 144 38 220-240 50/60 1200 2
SO3890SE 176 69 144 38 220-240 50/60 1200 2
SY711301 (A210) 180 66,5 144 43 220-240 50/60 1200 2
SY711001 167 69 144 30 127 60 1000 2
SY711030 175 69 144 38 110-115 60 1000 2
SY711204 Comac L20 167 69 144 30 24 450 2
SY711205 Comac L32 167 69 144 30 36 450 2
SY711177AU 170 67 144 30 24 250 2

sy711034

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY711034 200 92 144 38 220-240 50/60 1200 3
SY711359 203 92 144 38 220-240 50/60 1400 3
SY711155 200 92 144 38 24 500 3
SY711127 200 92 144 38 36 550 3

3072323m

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
3072323M 198 91 144 38 230 50/60 1300 3

 

Tangenciálne motory

sy711302

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY711302 138 51 144 25 220-240 50/60 1000 1

9002321m

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
9002321M 145 50 144 30 230 50/60 1000 1

sy711315

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY711315 168,5 77 144 30 220-240 50/60 1000 2
SY711221 181 72 144 38 220-240 50/60 1000 2
SY711028 181 72 144 38 220-240 50/60 1200 2
SY711208 167 72 144 30 24 500 2
SY711206 167 72 144 30 36 500 2

dd9032322m

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
DD9032322M 169 71 144 30 230 50/60 550 2

sy711316

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY711316 171 72 144 38 230 50/60 1000 2

sy711216

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY711216 198 95 144 38 24 500 3
SY711217 198 95 144 38 36 600 3

sy711358

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY711358 199 94 144 38 220-240 50/60 1400 3

9072323m

kód výška krytu výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
9072323M 198 91,5 144 38 230 50/60 1300 3


Tangenciálne motory s bočným odfukom

sy711305

kód výška krytu mm výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY711305 143 24 51 144 30 230 50/60 1000 1

9082321M

kód výška krytu mm výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
9082321M 147 24 48 144 30 230 50/60 1000 1

sy711306

kód výška krytu mm výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY711306 164 24 72 144 30 230 50/60 550 2
SY711307 164 24 72 144 30 115 50/60 550 2
SY711308 171 24 72 144 38 230 50/60 1000 2
SY711146 167 24 72 144 30 24  — 450 2
SY711166 167 24 72 144 30 36  — 539 2

9082312m

kód výška krytu mm výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
9082312M 175 24 71 144 38 230 50/60 1000 2

sy711309

kód výška krytu mm výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
SY711309 192 24 92 144 38 230 50/60 1200 3
SY711154 198 24 95 144 38 24  — 500 3
SY711326 198 24 95 144 38 36  — 600 3

8213513m

kód výška krytu mm výška turbíny D turbíny výška statora V Hz Watt stup.
8213513M 198 24 93 144 38 24  — 442 3
8213613M 198 24 93 144 38 36  — 556 3


LAMB motory

Periférne

116038-13

kód celková výška výška turbíny D turbíny V Hz Watt stup.
116038-13 170 72 144 240 50/60 800 2

116110-01

kód celková výška výška turbíny D turbíny V Hz Watt stup.
116110-01 169 69 144 240 50/60 1100 2
116212-00 169 69 144 115 60 1100 2

116555 13_18

 

kód celková výška výška turbíny D turbíny V Hz Watt stup.
116555-13/18 166 69 144 24 416 2
116406-13/18 175 69 144 36 548 2

116599 13

kód celková výška výška turbíny D turbíny V Hz Watt stup.
116599-13 167 69 144 24 420 2
119439-13 175 70 145 36  — 600 2
119967-01 pozri 116599-13

116514 13

kód celková výška výška turbíny D turbíny V Hz Watt stup.
116514-13 198 92 144 24 535 3
116512-13 198 92 144 36 653 3

116598-13

kód celková výška výška turbíny D turbíny V Hz Watt stup.
116598-13 198 92 144 24 549 3
116596-13 198 92 144 36 646 3

117227-00

 

kód celková výška výška turbíny D turbíny V Hz Watt stup.
117227-00 239 111 182 36 1184 3

 

Periférne s bočným odfukom

 

119652 29

 

kód celková výška výška turbíny D turbíny výška statora V Watt stup.
119652-29 167 25 52 144 24/36 370 1

 

 

119439 29

 

kód celková výška výška turbíny D turbíny výška statora V Watt stup.
119439-29 167 25 52 144 36 600 2

 

Tangenziálne

 

116157 00

 

kód celková výška výška turbíny D turbíny V Watt stup.
116157-00 166 69 144 24 344 2
116409-13 175 69 144 36 548 2
116513-13 199 92 144 36 653 3
116515-13 198 92 143 24 535 3

 

 

121116 13

 

kód celková výška výška turbíny D turbíny V Hz Watt stup.
121116-13 206 65 182 36 935 2

 

 

Tangenziálne s bočným odfukom

 

116157 21_29

kód celková výška výška turbíny D turbíny V Watt stup.
116157-21/29 169 69  144  24  344 2

 


AMETEK motory

Priame

 

A28 2505210 AS5 4359600 063200314 00 063200314 00
A28-2505210 ASS-4359600 063200314.00,  063200016.00

 

 

 063200020 09_cup  063200085 05_cup  063200172 02_cup 2505132
063200020.09/cup 063200085.05/cup 063200172.02/cup 2505132

 

 

kód celková výška výška turbíny D turbíny Výška statora V Watt stup.
A28-2505210 166 58,5 143 38 220 850 2
ASS-4359600 152,7 66,5 143 38 230 1000 2
063200314.00 109,5 44,7 131,8 32,00 230 900 1
063200016.00 109,5 44,7 131,8 32,00 240 1200 1
063200020.09/cup 121 45 132 32 230 1200 1
063200085.05/cup 126 45 132 32 230 1200 1
063200172.02/cup 121 45 132 32 230 1000 1
2505132 109  29 109  230 1300 1

 

Periférne

 

A40 2505100

 

kód celková výška výška turbíny D turbíny Výška statora V Watt stup.
A40-2505100 176 66,5 144 38 230 1000 2
A40-2505112 176 66,5 144 38 115 1000 2
A210-2505450 181 66,5 144 40 230 1200 2

 

 

A40 061300453_00

kód celková výška výška turbíny D turbíny Výška statora V Watt stup.
A40-061300453.00 176 66,5 144 38 230 1000 2

064200050 00_cup

 

kód celková výška výška turbíny D turbíny Výška statora V Watt stup.
064200050.00/cup 132 45 132/136 28 230 1000 1
06420000.08/cup 132 45 132/136 28 240 1200 1

 

064200046 00

kód celková výška výška turbíny D turbíny V Watt stup.
064200046.00 132  45  132/136 230  1200 1

069103014 00

kód celková výška výška turbíny D turbíny Výška statora V Watt stup.
 069103014.00 (Vispa Genie) 171 67 144 30 12 250  2

SY711130

kód celková výška výška turbíny D turbíny Výška statora V Watt stup.
 SY711130 (Vispa Genie) 171 67  144 30  12  200 2

SY711132

kód celková výška výška turbíny D turbíny Výška statora V Watt stup.
SY711132 169 66  144 30 24  400 2

SY711267

kód celková výška výška turbíny D turbíny Výška statora V Watt stup.
SY711267 (Innova) 171,5 69 144 30 24 310  2

SY711194

kód celková výška výška turbíny D turbíny Výška statora V Watt stup.
SY711194 (Vispa Genie) 171 67 144 30 230  2

069202031 00

kód celková výška výška turbíny D turbíny Výška statora V Watt stup.
069202031.00 170 67 144 30 230  450  2

 


WIRBEL motory

Periférne

 

W11800

kód celková výška výška turbíny D turbíny výška statora V Watt stup.
 W11800 240 104 190 55 230 1320 3

POTREBUJETE SA PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS

darner@darner.sk

0918 100 312

ZMLUVNÍ PARTNERI

KONTAKTUJTE NÁS

0918 100 312

darner@darner.sk

error: Tento obsah je chránený