AKO POSTUPOVAŤ

Chcem samoobslužnú umývárku

 

 • moderná samoobslužná umývárka je dnes minicentrum služieb
 • trendom je komplexné poskytnutie služieb pre všetkých
 • v priestore treba uvažovat aj s príchodom celej rodiny s deťmi
 • je potrebné uvažovať do budúcnosti o možnosti rastu a rozvoja
 • stavba bude slúžiť mnohé roky

 

Pozemok

 • vyhľadat rozmerove vhodný pre autoumývárku
 • vhodný je pozemok v atraktívnej lokalite
 • dobre viditeľný
 • pri komunikáciách
 • pri čerpacích staniciach, pri STK
 • parkovné plochy supermarketov, hypermarketov,
 • parkoviská obytných zón
 • parkoviská priemyselných zón

 

Plocha pre autoumyvárku

 

Prevedenie Plocha autoumývárne
TYP Modul 2 umývacie výklenky

 66

Typ Kontajner 2 umývacie výklenky

 75

TYP Modul 3 umývacie výklenky

 96

Typ Kontajner 3 umývacie výklenky

 105

TYP Modul 4 umývacie výklenky

 132

Typ Kontajner 4 umývacie výklenky

 135

TYP Modul 5 umývacie výklenky

 162

Typ Kontajner 5 umývacie výklenky

 165

TYP Modul 6 umývacie výklenky

 198

Typ Kontajner 6 umývacie výklenky

 195

TYP Modul 7 umývacie výklenky

 228

Typ Kontajner 7 umývacie výklenky

 225

 

 • podľa modelu prevedenia konštrukcie
 • vhodným doplnkom je miesto pre vykonávanie sanity interiéru – vysávač –tepovač
 • potrebné je uvažovat 25 m2 a vjazd + výjazd

 

 

Povolia mi na tom mieste postaviť autoumývárku ?

 • najpr je nutné získať povolenie pre výstavbu
 • je potrebné informovať sa na útvare architekta alebo starostu
 • zistiť, či je uvedená lokalita v súlade s územným plánom mesta
 • zistiť, či prekážkou nie sú rôzne siete, káblové spojenia v zemi

 

Studiový návrh

 • podľa požiadavky klienta vypracujeme optimálne riešenie vo forme studia
 • studiový návrh slúži ako prvý podklad pre vyjadrenie inštitúciií

 

Upresnenie

 • podľa vypracovaného studia sa upresnia detaily požiadaviek klienta
 • doplnia sa samoosbslužné zariadenia pre komplexnosť služieb

 

Odpadové hospodárstvo

 • zvyčajne je najväčším problematickým bodom riešenie použitej vody
 • návrh riešenia závisí od požiadavky ŽO
 • LOP / lapač / je optimálne a jenoduché riešenie
 • pokiaľ je nutná ČOV, zabezpečujeme kompletné riešenie

 

Prefinancovanie

 • ponúkame Vám množstvo výhodných variácií prefinancovania
 • vhodný výber Vám zaručí značnú úsporu Vašich nákladov
 • je tu možnosť tak aj opertívneho, ako aj finančného leasingu

 

Projekt na územné a stavebné

 • vypracujeme Vám kompletný projekt na územné, ako aj na stavebné konanie
 • pokiaľ máte vlastného projektanta dodáme mu všetky potrebné podklady

 

Zmluva o dielo

 • zmluva o dielo obsahuje komplexnosť obchodného vzťahu

 

Stavebné povolenie

 • Vám umožní začat výstavbu
 • technológia a stavebná časť podľa zmluvy je pre Vás pripravená do 30 dní

 

Realizácia

 • prevedenie podľa umývacích výklenkov je v trvaní od 5-10 dní

 

Kolaudácia

 • je druhým dôležitým medzníkom, po ktorom môžete začať úspešne prevádzkovať autoumývárku

 

A čo ďalej ?

 • po úspešnom sprevádzkovaní v termíne 30 dní vykonáme technickú diagnostiku
 • informačný riadiaci systém diagnostikuje a oznamuje nám všetky činnosti
 • spolupracujeme s Vami v rámci možnosti rozvoja

POTREBUJETE SA PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS

darner@darner.sk

0918 100 312

ZMLUVNÍ PARTNERI

KONTAKTUJTE NÁS

0918 100 312

darner@darner.sk

error: Tento obsah je chránený