ELEKTRONICKÉ MONITOROVACIE SYSTÉMY NA TEKUTINY

Kit 8872 FLUID KEEPER

7811Elektronický ovládací systém pre riadenie a monitorovanie udeľovania mazadiel s možnosťou modulárnej expanzie. Tento systém umožňuje udeľovanie 1- 4 rozličných typov mazacích olejov a/alebo prípravkov proti zamŕzaniu do max. 64 udeľovacích miest. Každé uskutočnené udelenie mazacieho oleja je zaregistrované na elektronickej klávesnici, prenesené a uschované v pamäti PC prostredníctvom kompatibilného softvéru Windows. Operátor musí najprv zadať svoj vstupný PIN kód, interné objednávacie číslo, typ a množstvo oleja, ktoré má byť udelené. Systém zistí akúkoľvek anomáliu medzi vloženým a skutočne udeleným množstvom oleja. Zároveň uloží všetky transakčné dáta do pamäte PC.

 

7811

Kit 8867 AUTOMATIC FILLS

Elektronická jednotka umožňujúca programovanie, ovládanie a dávkovanie mazadla (tekutiny), ktoré môže operátor uložiť. Je vhodná hlavne vtedy, keď je požadovaná vysoká presnosť dávkovania (v priemyselných závodoch, kde je potrebné konštantné a plynulé dávkovanie). Zariadenie je vhodné pre akýkoľvek typ nádrže/zásobníka.

 

Mod. 7350 – MULTITIMETER

7811Elektronické zariadenie pre ovládanie a chronologickú aktiváciu dávkovania tekutiny s vopred určenou časovou špecifikáciou prac. procesu–(dávkovanie od 1 až do 4 miest). Zariadenie umožňuje nastavenie času štartu /zastavenia dávkovania a prepnutia medzi sledom cyklov (priebežne, celých 24 hodín). „Stand-by“ systému – od 1 do 3600 sekúnd. Plniaci čas – od 1 do 7200 sekúnd.

POTREBUJETE SA PORADIŤ? KONTAKTUJTE NÁS

darner@darner.sk

0918 100 312

ZMLUVNÍ PARTNERI

KONTAKTUJTE NÁS

0918 100 312

darner@darner.sk

error: Tento obsah je chránený